Vill du gå i pension tidigt, få hög pension och samtidigt inte pensionsspara utan hellre spendera alla dina pengar nu? Då är du ganska lik de allra flesta svenskar.

27 september är det Tjänstepensionens dag, Har du funderat på när du vill gå i pension?, Försäkringskonsult

Det finns tre delar som är beroende av varandra när det kommer till pensionen. Nämligen vid vilken ålder man går i pension, hur mycket man får i pension och hur mycket man kan tänka sig att spara ”extra” till pensionen, det vill säga spara utöver det obligatoriska sparandet i den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Avvägningen mellan dessa tre delar är centrala i varje pensionssystem. Alla som beslutar om antingen obligatorisk eller frivillig pension - lagstiftare, arbetsmarknadens parter och den enskilde - gör, medvetet eller omedvetet, val i dessa tre avseenden.

Något förenklat kan man säga:

  • Jobba längre och få en högre pension
  • Spara mycket ”extra” och få en högre pension eller gå i pension tidigare
  • Gå i pension tidigare och klara dig på en lägre pension

Gå gärna in och läs mer via länken nedan.