Våra medarbetare


HÄRNÖSAND


{"first":"Andreas","last":"Jansson"}

Andreas Jansson

VD/Försäkringsförmedlare
andreas.jansson@forsakringskonsult.com
070 -242 06 66

Fråga mig om:
Sak och skadeförsäkring
{"first":"Joakim","last":"Sjögren"}

Joakim Sjögren

Försäkringsförmedlare
joakim.sjogren@forsakringskonsult.com
070 - 644 06 22

Fråga mig om:
Sak och skadeförsäkring
{"first":"Mimi","last":"Chemshirova"}

Mimi Chemshirova

Försäkringsförmedlare assistent
0611 - 202 70

Margit Tjärnström

Försäkringsförmedlare assistent
0611 - 202 70

SUNDSVALL


{"first":"Roger","last":"Pargéus"}

Roger Pargéus

Försäkringsförmedlare
roger.pargeus@forsakringskonsult.com
070 - 210 01 35

Fråga mig om:
Liv och pension
{"first":"Rickard","last":"Nyberg"}

Rickard Nyberg

Försäkringsförmedlare
rickard.nyberg@forsakringskonsult.com
070 - 611 99 03

Fråga mig om:
Sak och skadeförsäkring

HUDIKSVALL


{"first":"Arne","last":"Persson"}

Arne Persson

Försäkringsförmedlare
arne.persson@forsakringskonsult.com
070 -109 80 10

Fråga mig om:
Sak och skadeförsäkring

UPPSALA


Sölve Andersson

Försäkringsförmedlare
solve.andersson@forsakringskonsult.com
076 - 058 59 68

Fråga mig om:
Sak och skadeförsäkring