Liv och pension


VÅRA TJÄNSTER


För era anställda

Idag är det vanligt att den rådgivning som anställda får av företagets försäkringsförmedlare helt är inriktad på tjänstemännen med alternativ ITP, de man ibland kallar för ”tiotaggare”. Nu växer det fram önskemål om att delge all personal rätt och förståelig information om tjänstepensionen. Hamrén Pension & Försäkring har därför utarbetat en affärsmodell som tillgodoser behovet av rådgivning till alla anställda!

Vår rådgivning skall kännetecknas av stor kompetens och informationen skall presenteras på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt. Självklart uppfyller rådgivningen kraven i den nya lagen om finansiell rådgivning.

Enkel uppföljning av pensionen via onlinetjänst

För att den anställde kontinuerligt skall ha tillgång till sina uppgifter finns en onlinetjänst. Via onlinetjänsten får den anställde tillgång till pensions- och försäkringsbesked. Det är också möjligt att rapportera in uppgifter med betydelse för rådgivningen, t.ex. ändrad familjesituation.

Pensionsbesked

Pensionsbeskedet ger den anställde en samlad bild av pensionssituationen och försäkringsskyddet vid sjukdom, olycksfall och dödsfall. Sammanställningen inkluderar allmän pension via det statliga systemet, aktuell tjänstepension samt om fullmakt lämnats, tidigare tjänstepension samt privata försäkringar.

Försäkringsbesked

Det viktigaste och kanske svåraste beslutet avseende tjänstepensionen är att bestämma hur kapitalet skall placeras. I Försäkringsbeskedet ges den anställde en samlad bild av gjorda placeringar. Den riskanalys som utgår från individens egna situation och önskemål tillsammans med den aktuella pensionssammanställningen, ger ett bra beslutsunderlag till det framtida pensionssparandet. Naturligtvis skall det ställas i relation till allt övrigt sparande.

Efterlevnadsskydd samt sjuk- och olycksfall

I själva begreppet ”försäkring” finner vi viktiga delar ur ett riskperspektiv. Det belyses särskilt i vår redogörelse kring sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och efterlevandeskydd.

Inledning
Upphandling
Risk/behovsanalys
Förvaltning
Vid skada

För era anställda


Försäkringskonsult var en av dom första försäkringsförmedlarföretagen i Sverige och grundades 1989. Vi är idag 10 anställda inom bolaget och har tillsammans över 150 års erfarenhet inom Sak- och skadeförsäkring samt Liv & pension.

Vår affärsidé är att jobba i nära samarbete med våra kunder och har en löpande dialog så att dom känner en trygghet i deras vardag om en skada skulle inträffa. Vi ska vara en betydelsefull samarbetspartner för våra kunder och hjälpa dom med rätt expertis inom området och att hitta rätt försäkringslösning för deras verksamhet och för deras personal. Det tror vi är nyckeln till en långvarig relation och är en av anledningarna till att vi har kvar våra kunder från starten 1989.

För att kunna ge våra kunder det bästa försäkringsskyddet arbetar vi med samtliga försäkringsbolag i Sverige. Det gör vi för att våra kunder ska få den bästa försäkringslösningen för deras verksamhet. Vår huvudinriktning genom åren har varit att hjälpa kommuner, kommunala bolag, medelstora och stora bolag. Idag har vi en enorm bredd på våra kunder och jobbar inom alla branscher inom både den offentliga och privata sektorn.

Genom att upphandla rätt sorts försäkring till våra kunder kan vi leverera trygghet till rätt pris.

Enkel uppföljning av pensionen via onlinetjänst


När vi inleder ett samarbete med vår uppdragsgivare så skrivs en fullmakt som ger oss rätten att förmedla kundens försäkringar. Vi jobbar med samtliga försäkringsbolag bolag i Sverige för att få den bästa bredden för våra kunders verksamheter för att förmedla den bästa försäkringslösningen. ”Försäkringskonsult genomför även upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU och LUF).

Förutom att vi har lång erfarenhet av upphandling, har vi väl utvecklade metoder för behovsanalys värdering och riskbesiktning. Den utvärdering som görs vid våra upphandlingar bygger på, och underlättas av, väl genomarbetade upphandlingsunderlag. Vi lämnar gärna referenser – både avseende kunder och medverkande försäkringsbolag

Pensionsbesked


Vi på Försäkringskonsult utgår alltid från kundens önskemål och behov och använder oss av branschens bästa försäkringslösningar. För att kunna ge våra kunder den bästa lösningen för deras verksamhet så jobbar vi med att göra en genomgående behov/riskanalys.

Med hjälp av analysen får vi fram vilka lösningar och åtgärder som passar vår kunds verksamhet bäst. Antingen så kanske det passar bättre för kunden med en separat försäkring för att täcka en eventuell risk för skadehändelse eller investera i en skadeförebyggande åtgärd för att minimera att en skada sker.

En skadeförebyggande åtgärd kan t.ex. vara att minska risken för brand, inbrott eller t.ex. verksamhetsavbrott på grund av haveri. En investering i skadeförebyggande åtgärd kan vara avgörande för att driva er verksamhet framåt och som minskar risken för eventuella skador och avbrott, vilket gör att ni känner en trygghet i er vardag.

Vårt mål är att alltid se till att våra kunder får den bästa hjälpen och har det bästa skyddet om en skada inträffar.

Försäkringsbesked


Vi på Försäkringskonsult värnar om en långsiktig relation med våra kunder. Vårt mål är att du ska känna att vi är betydelsefull samarbetspartner för er verksamhet och att ni får den expertishjälpen som ni efterfrågar.

Hos oss får du en kontaktperson som du alltid kan få hjälp av och ha som bollplank i svåra frågeställningar. Ibland kan det kännas svårt att få rätt hjälp i skadeärenden eller att hitta rätt försäkring men det är där vi gör skillnad.

Vi har kvar många av våra kunder sedan starten 1989 vilket bevisar att en god service och rätt kompetens ger trygghet och kan bygga en långsiktig relation för flera decennier.

Efterlevnadsskydd samt sjuk- och olycksfall


Det är när skadan väl inträffar som försäkringen ska nyttjas som det visar sig vad försäkringslösningen är värd. En del skador är enkla och löser sig utan större konstigheter. Men ibland uppstår skador som inte alltid är så enkla eller där man inte kommer överens med försäkringsbolaget.

Som lekman står man oftast handfallen inför försäkringsbolaget. Det är framförallt i dessa situationer som vi kan och gör skillnad. Som kund hos oss ska man alltid känna känslan av att man är likvärdig med försäkringbolagen och att man har en partner på sin sida med samma kunskap som försäkringsbolagen.