Liv och pension


VÅRA TJÄNSTER


Med vår långa erfarenhet och kompetens ger vi goda råd kring försäkringsfrågor inom Liv och Pension. Våra kunder är både privatpersoner och företag oavsett storlek. Vi hjälper er att göra rätt val utifrån era önskemål och behov.

Långvarig erfarenhet


Försäkringskonsult var en av dom första försäkringsförmedlarföretagen i Sverige och grundades 1989. Vi är idag 10 anställda inom bolaget och har tillsammans över 150 års erfarenhet inom Sak- och skadeförsäkring samt Liv & pension.

 

Vår affärsidé är att jobba i nära samarbete med våra kunder och har en löpande dialog så att dom känner en trygghet i deras vardag om en skada skulle inträffa. Vi ska vara en betydelsefull samarbetspartner för våra kunder och hjälpa dom med rätt expertis inom området och att hitta rätt försäkringslösning för deras verksamhet och för deras personal. Det tror vi är nyckeln till en långvarig relation och är en av anledningarna till att vi har kvar våra kunder från starten 1989.

När vi inleder ett samarbete


När vi inleder ett samarbete med vår uppdragsgivare så skrivs en fullmakt som ger oss möjlighet att inhämta information om kundens Liv och Pensionsförsäkringar. Vi hämtar då även in information om kundens tjänstepensioner från både nuvarande och tidigare anställningar för att få en bra överblick för deras behov och önskemål.

Vi gör därefter en utvärdering och tar fram förslag på nya försäkringar om behov finns samt sätter en både kort och långsiktigplan inför en kommande pensionering.

Vår erfarenhet och kunskap är er trygghet. 

Behovsanalys & Rådgivning


Vi på försäkringskonsult utgår alltid från kundens önskemål och behov och använder oss av branschens bästa Liv & Pensionsförsäkringar. För att kunna ge våra kunder den bästa försäkringslösningen för deras verksamhet och personal gör vi en genomgående behovsanalys och försäkringsanalys. Tyvärr är det ofta när en skada har skett som många funderar över sina försäkringar och vill backa i tiden för att dom saknar ett visst skydd. Vi hjälper er att ta rätt beslut i rätt tid så att ni kan känna en trygghet om någon skadehändelse skulle inträffa. 

Med hjälp av vår expertis så hjälper vi er personal även med rådgivning och placering av er tjänstepension. Vår rådgivning skall kännetecknas av stor kompetens och informationen skall presenteras på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt. Självklart uppfyller rådgivningen kraven i den nya lagen om finansiell rådgivning inom försäkring.

Vi satsar på långsiktiga och ömsesidiga relation


Vi på Försäkringskonsult värnar om en långsiktig relation med våra kunder. Vårt mål är att du ska känna att vi är en betydelsefull samarbetspartner för er verksamhet och personal samt att ni får den expertishjälpen som ni efterfrågar.

Hos oss får du en kontaktperson som du alltid kan få hjälp av och ha som bollplank i svåra frågeställningar. Ibland kan kännas svårt att få rätt hjälp i skadeärenden eller att hitta rätt försäkring men det är där vi gör skillnad.

Vi har kvar många av våra första kunder sedan starten av bolaget 1989 vilket bevisar att en god service och rätt kompetens ger trygghet och kan bygga en långsiktig relation för lång tid framåt.

Ta hjälp av goda råd i tid för en bättre framtid


Det är ofta i svåra tider som man behöver goda råd och trygghet och där kan vi hjälpa till med vår expertis och rådgivning för att förenkla i svåra situationer.

Ibland sker det oväntade när en nära anhörig eller en kompanjon går bort vilket gör det extra viktigt att ha en efterlevnadsförsäkring så kan man säkra upp att den efterlevande kan bo kvar i huset och att livet så smärtfritt som möjligt kan fortsätta. Man kan tyvärr inte få tillbaka sin käraste men genom att säkra den ekonomiska delen kan man få en trygghet när det är som värst. 

Inför pensionering hjälper vi dig att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att få ut din framtida lön på ett så bra sätt som möjligt för dig och din familj. 

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa Er.