Vi har hjälpt företag att hitta rätt försäkringar sedan 1989. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer vad vi kan göra för dig och ditt företag

Försäkringskonsult Sundsvall

LÅNGVARIG ERFARENHET

Försäkringskonsult är en av dom första försäkringsförmedlarföretagen i Sverige och grundades 1989. Vi är idag 10 anställda inom bolaget och har tillsammans över 150 års erfarenhet inom Sak- och skadeförsäkring.

Försäkringskonsult Sundsvall
Försäkringskonsult samarbete

NÄR VI INLEDER ETT SAMARBETE

När vi inleder ett samarbete med vår uppdragsgivare så skrivs en fullmakt som ger oss rätten att förmedla kundens försäkringar. Vi jobbar med samtliga försäkringsbolag bolag i Sverige för att få den bästa bredden för våra kunders verksamheter och för att förmedla den bästa försäkringslösningen. Försäkringskonsult genomför även upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU och LUF).

Försäkringskonsult behovsanalys riskanalys

ANPASSAD BEHOV/RISKANALYS

I ett tidigt skede går vi in tillsammans med kunden och gör en anpassad behovs/riskanalys för att kunna ge våra kunder det bästa förslagen till en försäkringslösning. Ibland behöver inte alltid en försäkring vara bästa lösningen utan istället satsa på att göra en skadeförebyggande åtgärd för att förhindra eventuella skadehändelser. Vi hjälper er att ta rätt beslut!

Försäkringskonsult behovsanalys riskanalys
Försäkringskonsult Långsiktig relation

LÅNGSIKTIG RELATION & KONTINUERLIG FÖRVALTNING

Vi på Försäkringskonsult värnar om en långsiktig relation med våra kunder. Vårt mål är att du ska känna att vi är betydelsefull samarbetspartner för er verksamhet och att ni får den expertishjälpen som ni efterfrågar.

Försäkringskonsult När skadan skett

NÄR SKADAN SKETT, GÖR VI SKILLNAD

Det är när skadan väl inträffar som försäkringen ska nyttjas. Det är även då det visar sig vad försäkringslösningen är värd. En del skador är enkla och löser sig utan större konstigheter. Men ibland uppstår skador som inte alltid är så enkla eller där man inte kommer överens med försäkringsbolaget. Det är framförallt i dessa situationer som vi kan göra skillnad för våra kunder.

Försäkringskonsult När skadan skett

VÅRA TJÄNSTER


Våra tjänster som försäkringsförmedlare passar alla företag oavsett verksamhet. Vi är verksamma inom Sak- och skadeförsäkring. Vi jobbar idag med många offentliga bolag men också inom den privata sektorn med tex. Energibolag, Fastighetsbolag, Tillverkandeindustrier, Bostadsrättsföreningar, Entreprenadverksamhet, Åkerier, Konsultbolag och specialanpassade verksamheter. Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Liv och Pension


Läs mer om vårt samarbete med Placerum.

Företagsförsäkringar inom Sak- och skadeförsäkring


Vi hjälper ert företag att få rätt försäkringsskydd.