Sak/skadeförsäkring


VÅRA TJÄNSTER


Med vår långa erfarenhet och kompetens ger vi goda råd kring försäkringsfrågor med utgångspunkt från kundens behov och önskemål. Vi använder oss av samtliga, i Sverige verksamma, försäkringsgivare och söker alltid efter de mest lämpade produkterna. Våra kunder är främst mindre och medelstora bolag samt landsting, kommuner, kommunala bolag.