Företagsförsäkring


MINSKA RISKEN OCH ÖKA SÄKERHETEN


I vissa lägen så behöver inte försäkring vara bästa alternativet för er verksamhet utan att istället investera i en skadeförebyggande åtgärd. Det gör man för att minska risken för att en skada ska inträffa och förhindra ett avbrott i er verksamhet. Det är en investering som kan vara avgörande för att fortsätta driva er verksamhet framåt och som minskar risken för eventuella skador och avbrott, vilket gör att ni känna trygghet i er vardag.

Vårt mål är att alltid se till att våra kunder får den bästa hjälpen och har det bästa skyddet om en skada inträffar.

Därför samarbetar vi med bland annat Bricon som kan hjälpa er att se över riskerna i er verksamhet inom brandskydd och riskhantering. Vill ni ha mer information om vilka åtgärder ni kan förbättra i er verksamhet så får ni gärna kontakta oss så berättar vi mer.

BRICON


Bricon bedriver konsultverksamhet inom brandskyddsprojektering och riskhantering.

Bricon har ett brett kontaktnät med byggherrar, entreprenörer, myndigheter och konsulter inom branschen. Bricon erbjuder konsulttjänster för brandteknisk projektering, både förenklad dimensionering och analytisk dimensionering och har även bred kompetens och erfarenhet från riskhantering inom industrin och hantering av brandfarlig vara. För mer information om Bricon se: www.bricon.se.